anasayfa Anasayfa

symbol Ahşap Hakkında

hakkimizda Hakkımızda

urunler Ürünlerimiz

 

iletisim İletişim

  

AHŞAP SAKSI,AHŞAP ÇİT,AHŞAP DECK,AHŞAP KULÜBE > Ahşap Hakkında > Ahşap Ev Avantajları ve Özellikleri
Şunun İçin;

 

Ahşap ; organik bir yapı malzemesi olduğu için şartlara göre tepki gösterir. Yapının tesis edileceği yere ve yapının

özelliğine göre ahşabın işlenmesi ve korunması şarttır.

 

Ahşabı iyi işleyemez ve iyi koruyamazsanız, bütün emekleriniz ve paranız heba olabilir.

 

Bu yüzden ahşap yapılara karar vermeden önce yapımcı firmayı çok iyi seçmelisiniz.

 

Ahşabın seçimi – işlemesi – koruması “TİTİZLİK” ister.

 

Ahşabı işleyen makinelerin standart olması ahşap firmalarının da kalitesinin standart olacağı anlamına gelmez.

 

Ahşap yapıda firmalar arası “KALİTE FARKI” öncelikle “KALİTELİ DÜŞÜNCEDE” başlar. Kaliteli düşünceyi anlamanın

en iyi yolu samimiyettir. Samimiyeti anlamanın yolu ise açıklıktır. KALİTELİ DÜŞÜNME – SAMİMİYET – AÇIKLIK

firmamızın felsefesidir. Bu yüzden YILDIZPARK -Ahşapev tercih edilir.

 

7 sinde neyse 70 inde de aynıdır atasözü bizlere; çok yıllık geçmişi olan firmanın mutlaka çok iyi yapılar yapacağı

anlamına gelmez gerçeğini hatırlatır.
 

AHŞAP EV KONUSUNDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

 
Ahşap yapılarda yaşayanların fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissettiklerini?

Ahşabın insanla birlikte soluk aldığını, romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları üzerinde olumlu etkileri

olduğunu?

1894 İstanbul depreminde, kalitesiz ahşap yapıların bile yıkılmadığını yanlarındaki güzel, yeni ve demirle bağlanmış kagir

yapıların tümüyle yıkıldığını?

Şiddetli bir deprem sonrasında hasar gören betonarme bir yapının yıkılmak zorunda olduğunu, hasar gören ahşap bir yapının

ise kısa sürede onarılıp, tekrar içinde yaşanılabileceğini?

Betonarme-karkas dışında kalan tüm yapım sistemlerinde, zaman içinde hasar gören taşıyıcı elemanların, yapı tümüyle yıkılmada

onarılabildiğini, hatta değiştirilebildiğini?

Ahşap yapıların çok hafif olduğunu, kolay kolay çökmediğini, çökse bile içinde bulunanları öldürmediğini?

Bir depremde, başlıca ölüm nedeninin yalnızca betonun ağırlığı olduğunu?

Betonarmenin, ahşaba göre 5 misli, çeliğin 13 misli ağır olduğunu?

Tarihten günümüze ulaşan en güzel sarayların, tapınakların ve diğer görkemli yapıların hiçbirinde beton kullanılmadığını ve

binlerce yıldır ayakta kaldıklarını?

Dünyanın en büyük tarihi üç ahşap yapısından bir tanesinin, 100 metre boyu ve sekiz katlı bir binaya eşdeğer yüksekliğiyle

tam 100 yıldır ayakta olan Büyükada'daki Rum Yetimhanesi olduğunu?

Bir yangın sırasında, çelik bir çatının 600 dereceden sonra çökme riskinin belirdiğini ve 15 dakika içinde çökebileceğini

buna karşılık ahşap bir çatının ortalama 1 saat ayakta kalabildiğini ve bu yüzden insanların canlarını kurtarma zamanlarının olduğunu?

Ahşabı, yapı sektöründe kullanan ülkelerde ormanların
küçülmediğini, tersine bilimsel bir yaklaşım ve koruma anlayışı ile büyümekte olduğunu?

ABD'lilerin, depreme karşı yaşam güvenceleri için, Anadolu insanının binlerce yıldır tanıdığı, uyguladığı ve 1940'lara dek
sürekli geliştirdiği ahşap-karkas yapı sistemini yaygın biçimde kullandıklarını?

Bugün gerekli önlemler alınır, ahşaba dönülürse ve doğa da bize 20 yıl "avans" verirse, Türkiye'nin tüm deprem riskinden

20 yıl içerisinde tümüyle kurtulacağını?

AHŞAP EVİN AVANTAJLARI

 
Ahşap ev doğada yaşama hissi verir.

Ahşap kokusu sinir sisteminizi düzenler, rahatlatır.

Ahşap ev doğaya olan sevgiyi ve saygıyı arttırır.

Ahşap ev depreme karşı korur.

Ahşap ev güvenlidir.

Ahşap ev dayanıklıdır, hesaplıdır.

Ahşap ev çabuk ısınır, geç soğur, sıcağı ve soğuğu geçirmez.

Ahşap ev çok ekonomiktir, tasarrufludur.

Ahşap ev uzun vadede kendini amorti eder.

 

A H Ş A P   D U V A R L A R :1-İKİ KATLI AHŞAP İSKELET YAPI


Kısaca anlatmak gerekirse; iki dikme üstten ve alttan birbirine bağlanır ve köşelerden payandalarla desteklenir.

Payanda yöntemi geleneksel yöntemdir. Artık geleneksel yöntem olan payandaların yerine tüm kare şeklindeki boşlukların

(iki dikme ve iki kiriş aralıkları) "çapraz" adı verilen köşegenlerle üçgen şeklinde bölünerek statiği arttırılır. Çaprazlar, tekniğine

göre monte edilir. Yeni deprem yönetmeliğine göre de ahşap yapının statik direncinin arttırılması için çaprazlar her dikme arasına

konmalıdır. Çaprazlar (payandalar) olmayan ahşap bina, deprem dalgalarına dayanamaz, büyük hasar görür.
 
2-DUVARLARI OLUŞTURAN ELEMANLARIN İSİMLERİ VE DUVAR KONSTRÜKSİYONU


Ahşap binalarda ana taşıyıcı elemanlar dikmelerdir. Dikmeler kullanıldığı yere göre 10x10, 5x10, 12x12, 12x18 cm ebatlarında

olabilirler. Dikmeler arasını birleştiren elemanlara kiriş denir. Kirişler, kullanıldığı yere göre ölçülendirilir.

Dikmeler arası aralık akstan en fazla 1,50m olur.Dikmeler-kirişler-çaprazlar ile karkas konstrüksiyon yapı tamamlanır.

 
 3-TAŞIYICI DUVAR İSKELETLERİ,


   a) En çok 1,50 m ara ile konacak dikmelerden,
   b) Bu dikmelerin altına konacak taban kirişleri ile üstlerine konacak başlık kirişlerinden,
   c) Dikmeler ile taban ve başlık kirişlerinin meydana getirdikleri boşlukları daha küçük boşluklara ayıran ara kirişlerden,
   d) Ara gözleri üçgenlere ayıran çaprazlardan meydana gelir.4-Bu şekilde oluşturulan karkas araları en iyi ısı ve ses izolasyonuna sahip olan cam elyafla doldurulur.İçerden ve dışarıdan OSB

levhalarla kaplanır.

 

5-Dikmeler yada diyagonaller tek parçadır ve taban kirişi ile başlık kirişine çoklu vidalamalı paslanmaz saç levhalarla bağlanır.6-Taban ve başlık kirişleri ekli olabilir.Ekler çoklu vidalamalı paslanmaz saç levhalarla bağlanır.7-Tüm taban ve başlık kirişleri,dikmeler ve en az 10x10 cm ,çaprazlar ve diğer elemanlar en az 5x10 cm ,zemin kat taban kirişleri

en az 12x12 cm kesitinde olur.8-Boyuna duvarlarla enine duvarlar en çok 4,50 m de bir kesişir.9-Zemin ve birinci katın ara bölmeleri üst üste gelir.

 

10-Karkas yapıyı kapatan OSB plakalar ise isteğe göre kaplama elemanları ile kaplanır. Tavsiye ettiğimiz en iyi ve en sıcak kaplama

malzemesi ahşaptır. Kaplanan ahşap eleman isteğe göre cilalanır veya boyanır.

 

D Ö Ş E M E L E R :

1-Ahşap kirişler, kısa açıklık yönünde atılır.Ahşap iskelet yapıların zemin katlarında taban kirişleri üzerine,üst katlarda ise başlık kirişle

ri üzerine oturtulur ve çakılır.


2-Zemin kat döşemesi, temel üstü ne 5x5 cm veya 5x10 cm kesimlerinde ahşap levhalar üstüne düşeme tahtası çakılır.


3-İsteğe göre latalar üstüne OSB , OSB üstüne parke kaplanabilir.


4-Latalar arasına lata kalınlığı kadar kalınlıkta yüksek yoğunluklu “BEYAZ” strofor döşenir.Renkli stroforların gözenekleri arasında

kloroflorocarbon gazı bulunduğu için renkli strofor kullanmıyoruz.


5-Gözeneklerinde su bulunan beyaz strofor kullanmaktayız.


Renkli stroforu ozon tabakasına zarar verdiği için AB ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler kullanmamaktadır.Bizde de kullanılmaması

için sivil örgütler çalışmalarını sürdürmektedir.

Ahşap doğanın bize sunduğu eşsiz bir malzemedir. Ancak kaçımız ahşabın güzelliğinden ve faydalarından, 
 
doğal izolasyonundan, depreme karşı direncinden, neden sağlıklı ve uzun ömürlü olduğundan, gelişmiş 
ülkelerin neden ahşabı tercih ettiğinden haberdarız? Bilim adamları son 200 yılın ahşap yılı olacağını ve 
insanlığın ahşaba geri dönüşünün başladığını açıkladılar. Peki neden? kütükevler...

DEPREM

Ülkemizin % 92si deprem riski taşımaktadır. Nüfusumuzun % 98 yani en az 59 milyon
kişi bu tehlike ile her an yüz yüzedir.

Depremde bizi öldürenin BETONUN AĞIRLIĞI olduğunu biliyoruz. 100 m²'lik betonarme karkas sisteminin yaklaşık 75 ton,

100 m²'lik ahşap yapının ise 2.5-4 ton arasında geldiği hesaplanmıştır.Betonarme ahşaba göre 5 KAT,

çelik ise 13 KAT fazla ağırlığa sahiptir. Bu yüzden ölüm riski çok fazladır. Buna karşın aynı ağırlıktaki beton ve çeliğe göre

ahşap, daha fazla yük taşımaktadır.Bir binanın depremde yıkılma sebebi, deprem dalgasının tersi yönünde hareket etmesidir.

Bu yüzden taşıyıcı kolonlar bu güçlü dalgalara dayanamaz ve yıkılır. Ahşap yapılar ise,esneklikleri sayesinde bu dalgalarla

aynı yönde hareket edebildikleri için depreme kafa tutabilirler.

YANGINA KARŞI DİRENCİ

Türkiyede dünyanın aksine yangında ahşabın diğer yapılara göre daha korumasız
ve dayanıksız olduğu varsayılır. Fakat bu

yanlış bir düşüncedir. Yanan ev değil, içindeki eşyalardır. Ahşap gerekli kalınlık kullanıldığında yangın anında dış yüzeyinin

kömürleşmesi nedeniyle kendine doğal bir koruma perdesi meydana getirir(Yan tarafta gördüğünüz resim 2003 yılında

finlandiyada yapılmış olan bir yangın testidir.) ve bu doğal izolasyon alevlerin iç kısma kadar gitmesini geciktirir. Bu sayede

taşıyıcı kiriş ve kolonlar saatlerce dayanabilir. Yanan kısmın kolayca tamiratı ise mümkündür.yanan bir beton yapı ise,

taşıyıcıların içerisindeki demirin deforme olmasından dolayı taşıyıcı özelliğini yitirir. Bu yüzden, içinde tekrar oturmak son

derece tehlikelidir. Çelik bir yapı ise, aşırı genleşmeden dolayı deforme olur. Taşıyıcılar 600 Cº den itibaren

çökme riski taşır ve bu yüzden 15 DAKİKA içinde çökebilmektedir. Isıda genleşmesi sıfır olan ahşap bir çatı ise, yanarak

taşıyıcı gücünü kaybedene kadar ORTALAMA BİR SAAT ayakta kalabilmektedir. ABD'de spor salonu gibi büyük kalabalıkları

barındıracak yapıların yangın tehlikesine karşı ahşap karkasla inşa edilmesinin nedeni bundandır.

KÜTÜK EV YANGIN DAYANIKLILIK TESTİ

FİNLANDİYA 2003 
SAĞLIĞINIZ İÇİN AHŞAP

Amerika'daki konutların ortalama % 90ının, Kaliforniya'da ise %99;unun ahşap olduğu bilinmektedir.

Almanya'da tüm yapıların sadece %23Fransa'da ise %17si betondur.

Buna karşınTürkiye'de ise, bu rakam %95tir.7cm kalınlığnda ahşap bir duvar, 50 cm

kalınlığında beton bir duvarın ısı ve ses izolasyonuna sahiptir.Unutmayın ki bütün saunalar ahşaptır!

Ahşap duvar, doğal yapısı sayesinde nemi evin içine almayacak bir filtre sistemine sahiptir.

Ahşap evde yaşayan insanlar, fizyolojik ve piskolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissederler.

Betonarme evlerdeki nem oranının yoğunluğundan romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım

bozuklukları yaşanır. BİZLE BİRLİKTE NEFES ALAN AHŞABIN ise, bu hastalıklara olumlu etkileri olduğu

tıbben kanıtlanmıştır.Tünel kalıp tekniği ile betondan imal edilen duvarlarda mevcut olan çift kat

hasır demirin arasından mecburen geçen 220 VOLT ELEKTRİK TAŞIYAN TELLER YÜZÜNDEN

MANYETİK ALAN OLUŞUR. Zihinsel ve fiziksel sağlığımız bu yüzden risk altındadır.

Aşırı stresin nedenlerinden biri de, vücudumuzun içinden geçen bu manyetik alandır.

BU YÜZDEN AHŞAP SAĞLIKTIR!


UZUN ÖMÜRLÜ AHŞAP

Günümüz teknolojisinde zaten uzun olan ahşabın ömrü kullanılan doğal ilaçlar sayesinde dahada

uzatılabilmektedir.Emrenye dediğimiz bu kimyasallar tamammen doğal malzemelerden üretilmekdedir

 Ve ahşabın çürümesini önler.DÜNYANIN EN BÜYÜK TARİHİ AHŞAP BİNASININ 100 M boyu ,

sekiz katlı bina yüksekliği ile tam 100 yıldır ayakta olan Büyükada'ki Rum Yetimhanesi olduğunu

1225 de Ren nehrinde inşa edilen Basel köprüsünün 1903 yılına kadar 774 yıl hizmet verdiğini,

13. ve 14.yüzyılda inşa edilen ; ahşap kolon ve çatıları olan Kastamonu: Mahmutbey , Beyşehir:

Eşrefoğlu ve Afyon Ulu Camilerinin, özel bir bakıma sahip olmaksızın 700 YILDIR ayakta olduğunu

1500 yaşındaki AYASOFYA'da kemerlerin arasındaki gergi çubuklarının en eskilerinin AHŞAP olduğunu,

yani dünyanın en ünlü ve eski yapılarından birinin, ASIRLARDIR AHŞABA GÜVENDİĞİNİ.

20.yüzyılın başında "ömrü sonsuzdur" diye anlatılan betonarmenin fiziki ömrünün,

KARBONATLAŞMA VE KOROZYON sorunu yüzünden ortalama 60 YIL olduğunun artık bilimsel olarak

kabul edildiğini BİLİYORMUYDUNUZ ?

Zamana kalsa,

Ahşabı seçerdi: Ahşap, uzun ömrüyle zamana yıllarca eşlik ederdi T
elekomünikasyon hatlarında kullanılan

ahşap direklerin hizmet ömrü 50 yıl, ahşap karayolu köprülerinin de öyle, ön koruma işleminden

geçmiş çam doğramanın ise 60 yıldır. Aynı alanlarda beton,çelik ve PVC'nin ömrü ahşabın ömrünün

 yarısına bile ulaşamıyor. Ahşap, fiziksel özelliklerini tarih sürecinde kanıtlamış bir yapı malzemesidir.

Günümüz teknolojisinin ürettiği koruyucu maddeler ve yöntemlerle daha da üstün özellikler kazanmıştır.

Birlik'te, eski bilgilerimizi tazeleyecek çağdaş teknoloji ile birleştireceğiz .

Depreme sorsanız,

yapı malzemeleri arasında en güveniliri (?) ahşap derdi. 17 Ağustos depremiyle bilinçsiz inşa edilen

tüm yapıların onbinlerce cana mal olduğunu gördük. Şu anda benzer fay hattına sahip Kaliforniya'da

deprem riski sıfıa yakındır. Bu rakam, deprem olasılığının değil, depremin vereceği olası hasarın rakamıdır.

Çünkü artık Kaliforniya'da konutların %99'u ahşaptır. Biz ise hâlâ, ahşaba göre 30 misli ağır betonarme

yapıların, daha sağlam nasıl yapılacağını tartışıyoruz. Şehirler ortalama 20 yılda rant ve fonksiyon

farklılaşması ile kabuk değiştirir. Birlik'te bugünden itibaren alacağımız önlemlerle ahşaba hayatımızda

daha çok yer vermeye başlarsak, hem sağlıklı yaşam olanağına kavuşur, hem de tüm deprem riskinden

 her gün biraz daha uzaklaşmış oluruz. Hiçbir ticari ya da mesleki amaç, insan hayatından daha değerli olamaz.

Alevlere baksanız,

en güvenli yapı malzemesinin ahşap olduğunu görürdünüz.Ahşap ısı geçirmeme ve kömürleşme özelliklerinden dolayı yangına 30-90 dakika dayanabiliyor. ABD'de spor salonu gibi büyük kalabalıkları barındıracak yapıların, yangın tehlikesine karşı ahşap karkasla inşa edilmesinin nedeni bundandır.

Birlik'te ahşabın yeniden keşfi, doğal afetlerdeki can kayıplarını önlemekle kalmayacak, beraberinde doğal dengelerin korunması, yeni estetik değerlerin ve sağlıklı yaşam koşullarının kazanılması gibi önemli yararlar da sağlayacaktır.

Bir bilene danışsanız.

Bir ahşap ustasına, bir mimara, mühendise Ahşap kadar geniş olanaklı bir başka malzeme daha sayamazdı.

Ahşap, hafifliği nedeniyle, büyük ve geniş açıklıkları geçebilir. Tacoma Dome'da (Tacoma, A.B.D.) ahşap

ile kolonsuz 162 metre geçilmiştir. Niçin ahşap-çünkü bu tip konstrüksyonlarda ahşap sadece ağırlığı ile değil,

korozyona ve hava şartlarına dayanıklı olması, üstün akustik özellikleri ve en önemlisi ısı değişiklikleri ile boyut

değiştirmemesi nedeniyle tercih edilmektedir. Ahşap yapının hiçbir gizliliği yoktur. Mimari tasarımı ve mühendislik

sistemi herkesçe kolaylıkla okunabilir. İşte bu, bu yapı malzemesinin özgür ifadesidir. Ayrıca ahşabın çelikle,

betonla mükemmel kombinasyonları da bilinmekte. Birlik'te, Birlik'in “bilimsel kimliği ile karşılaştırmalı

değerlendirmeler, araştırma ve analizler yapılarak her malzemenin kullanılacağı en uygun yere yerleştirilmesi

hedeflenmiştir.

Kendinize sorsanız,

Ahşabı, sıcak ve sağlıklı diye tanımlardınız. Ahşap toz barındırmaz, kolay temizlenir, nefes alır.

Ayrıca mikroorganizmaların da ahşapta plastiğe oranla çok daha az yaşadıkları saptanmıştır.

Üstelik ahşap, ortam ısısının değişiminden en az etkilenen malzemedir. Ahşabın elastikiyeti,

üzerinde yürüyen, koşan, zıplayan bacaklarımızın sağlığı için de çok önemlidir. Ahşabın insan sağlığı

için önemini bilen ahşap dostları, bu bilgilerini paylaşmak için de Birlik'te toplandı.

Doğaya kalsa...

Doğa da ahşaptan yana. Ahşabın en çok kullanıldığı ABD ve İskandinavya gibi ülkelerde orman alanları,

ahşabın az kullanıldığı ülkelerin aksine, büyüyor. Ahşap kullanımını teşvik, orman alanının büyümesini de

teşvik ediyor. İşte, bilinçli yaklaşım ve koruma önlemleri ile, yıllarca Uzak doğunun tomruk ihtiyacını bile

karşılayan Amerika'nın ormanları her yıl büyümekte. Yapı sektöründe ahşabı kullanan tüm ülkelerde bu böyle.

Bu yüzden GreenPeace örgütü yapıda ahşap kullanımını destekliyor. Artık ormanların, ancak tüketim

bilincine sahip kullanıcılar tarafından gerçekten korunabileceği anlaşılmıştır. Yeni dikilen ağaçların,

havanın karbondioksitini yaşlı ağaçlara göre çok daha hızlı filtre ettiği, bilinmektedir. Bu yüzden Birlik de,

bilinçli bir kesim ile orman yüzeyini yenilemenin, ekolojik dengelerin çok daha çabuk kurulmasını

sağlayacağı görüşünü paylaşıyor.


Betonarmeye göre ahşap yapıların avantajları

Betonarmede; Kaba inşaat ve ince inşaat kısmı diye nitelendirilen kısımlar Ahşap yapılarda yoktur

bu sebeple çok çeşitli malzemelerin kullanımından tasarruf sağlar.

Ahşap Kütük yapılarda dış ve iç duvar ve bütün tesisatlar eş zamanlı bitmektedir, montaj başladığında

bütün tesisatlar kütük içerisinden çekilerek ilerlemektedir, beton yapılarda kabası bittikten sonra beton

kırılarak tesisat çekilmektedir bu da zamandan çok tasarruf sağlar.

Montajı ve boyanması bitince yapı kullanıma hazır olur.

  .
    Ahşap ile ilgili Bunları Biliyormuyuz ?
 
 • Ahşap yapılarda yaşayanların fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissettiklerini ?
 • Ahşabın insanla birlikte soluk aldığını, romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları üzerinde olumlu etkileri
 • olduğunu ?
 • Japon deprem uzmanlarının, tüm dünyada depreme karşı en dayanıklı yapının Osmanlı ahşap karkas sistemi olduğunu
 • açıkladıklarını, 1894 istanbul depreminde, kalitesiz ahşap yapıların bile yıkılmadığını yanlarındaki güzel, yeni ve demirle
 • bağlanmış kagir yapıların tümüyle yıkıldığını ?
 • Şiddetli bir deprem sonrasında hasar gören betonarme bir yapının yıkılmak zorunda olduğunu,hasar gören ahşap bir yapının
 • ise kısa sürede onarılıp, tekrar içinde yaşanılabileceğini?
 • Betonarme-karkas dışında kalan tüm yapım sistemlerinde, zaman içinde hasar gören taşıyıcı elemanların, yapı tümüyle
 • yıkılmadan onarilabildiğini, hatta değistirilebildiğini ?
 • Ahşap yapıların çok hafif olduğunu, kolay kolay çökmediğini, çökse bile içinde bulunanları öldürmediğini ?
 • Bir depremde, başlıca ölüm nedeninin yalnızca betonun ağırlığı olduğunu ?
 • Betonarmenin, ahşaba göre 5 misli ağır, çeliğinde 13 misli ağır olduğunu ?
 • Marmara ve Bolu depremlerinde ahşap yapılarda yaşayanlardan hiç kimsenin yaşamını yitirmediğini ?
 • Tarihten günümüze ulaşan en güzel sarayların, tapınakların ve diğer görkemli yapıların hiçbirinde
  beton kullanılmadığını ve binlerce yıldır ayakta kaldıklarını ?
 • 1225' te Ren Nehri'ne yapılan ahşap Basel Köprüsü'nün 1903 yılına dek 774 yıl hizmet verdiğini ?
 • 13'üncü ve 14'üncü yüzyıllarda yapılan, ahşap kolon ve çatıları olan Kastamonu, Mahmutbey, Beyşehir, Eşrefoğlu ve Afyon Ulu
 • camilerinin, özel bir bakım yapılmaksızın 600-700 yıldır ayakta olduğunu ?
 • Dünyanın en büyük tarihi üç ahşap yapısından bir tanesinin, 100 metre boyu ve sekiz katlı bir binaya eşdeğer yüksekliğiyle
 • tam 100 yıldır ayakta olan Büyükada'daki Rum Yetimhanesi olduğunu ?
 • 1790'da, ahşap kullanılarak ve hiçbir taşıyıcı eleman olmaksızın 108 metre açıklığa ulaşıldığını, bugün bu açıklığın 250
 • metreye ulaştığını ?
 • Bir yangın sırasında, gerekli kesitin biraz daha büyüğü kullanıldığında,dıştaki kömürleşen tabakanın iç ahşabın yanmasını
 • geciktirdiğini ?
 • Bir yangın sırasında, çelik bir çatının 600 dereceden sonra çökme riskinin belirdiğini ve 15 dakika içinde çökebileceğini buna
 • karşılık ahşap bir çatının ortalama 1 saat ayakta kalabildiğini ve bu yüzden insanların canlarını kurtarma zamanlarının olduğunu ?
 • Ahşabı, yapı sektöründe kullanan ülkelerde ormanların küçülmediğini,tersine bilimsel bir yaklaşım ve koruma anlayışı
 • ile büyümekte olduğunu ?
 • ABD'lilerin, yaşadığı topraklar üzerinde yalnızca 200 yıldır ev yaptıklarını,Anadolu'da ise 10 bin yıldır geleneksel yöntemlerle
 • ev yapıldığını ?
 • ABD'lilerin, depreme karşı yaşam güvenceleri için, Anadolu insanının binlerce yıldır tanıdığı, uyguladığı ve 1940'lara dek de
 • sürekli geliştirdiği ahşap-karkas yapı sistemini yaygın biçimde kullandıklarını ?
 • Bugün gerekli önlemler alınır, ahşaba dönülürse ve doğa da bize 20 yıl avans verirse, Türkiye'nin tüm deprem riskinden 20 yıl
 • içerisinde tümüyle kurtulacağını ?
 •        Ahşap Koruma ve Bakımı

      

  Ahşabın korunması için birleşik cephe


  Hemel ahşabın korunması ve bakımı için Timbercare Aqua, Hickson Decor Plus ve Restol'den oluşan ürün grubuyla

   pratik ve yeni çözümler sunuyor.

    

  Timbercare Aqua 


  Yeni yapılan veya bakımı yapılacak eski dış cephe ahşaplarında, restorasyon çalışmalarında mantar, böcek tahribatını ve

  çürümeleri önlemek için ideal bir ahşap koruyucu olan Timbercare Aqua bir kez uygulandıktan sonra etkisini yıllarca sürdürüyor.

  Su esaslı bir ürün olan Timbercare Aqua, çevreye, uygulamacıya ve uygulandığı mekânlarda yaşayanların sağlığına zarar

  vermiyor ve kalıcı koku bırakmıyor. Kullanıma hazır olarak sunulan Timbercare Aqua, varsa eski boya temizlendikten sonra

  fırçayla kolayca uygulanıyor. Timbercare Aqua uygulandıktan sonra üzerine Hickson Decor Plus ya da Restol uygulaması yapılabiliyor.

  Hickson Decor Plus 


  Örtücülüğü yüksek, ideal bir ahşap boyası olan Hickson Decor Plus, ahşap yüzeyleri yıllarca solmadan, pullanıp dökülmeden,

   

  çatlamadan her türlü olumsuz hava koşullarına karşı koruyor. Mikro gözenekleriyle nefes alıyor, ahşaba nefes aldırıyor.

   

  Su geçirmez bir ürün olan Hickson Decor Plus, içindeki nemi dışarı veriyor, su tutmuyor. Yarı şeffaf ya da örtücü çeşitleri bulunan

   

  Hickson Decor Plus, pencere ve kapı doğramaları, panjur ve cephe kaplamalarının boyanması için mükemmel çözümler sunuyor.
       
  Restol 


  Pergole, veranda, bahçe çiti, bahçe mobilyaları ve çevre düzenleme elemanlarında, binaların cephe kaplamalarının boyanmasında

   

  ideal bir ürün olan Restol, ahşabı güzelleştirmekle kalmıyor, en çetin hava koşullarında bile yıllarca koruyor, su geçirmiyor,

   

  kabarmıyor, aşınmıyor ve soyulmuyor. Az bir miktar uygulanan Restol, geniş bir alanı kaplıyor. Restol, yarı şeffaf olması sayesinde

   

  ahşabın doğal görünümünü örtmüyor, damarlarının görünmesini sağlıyor.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ÜYE GİRİŞİ

  REFERANSLAR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ÜCRETSİZ KEŞİF

  ÜCRETSİZ NAKLİYE

  Bu sitede BuyCOMM E-Ticaret altyapısı kullanılmıştır.